Afvikle et samarbejde

Uanset årsagen vil parterne være følelelsesmæssige påvirket af en afvikling af et samarbejde.

Lyngs bistår i processen så det sker ordentligt og korrekt - det skylder I jer selv og de andre..

Opgaven kræver fokus på både det etiske og juridiske aspekter. Lyngs kan bistå jer med:

  • Samtaler og vurderinger af situationen
  • Præcisering af regler og love på området
  • Coaching af leder og ansatte
  • Praktisk forberedelse og gennemførelse af opsigelser
  • Træning af ledere i den svære samtale
  • Jobafklaring for den afskedigede medarbejder
  • Hjælp til jobsøgning og identifikation af potentialer