Arbejdsglæde og godt arbejdsmiljø

ARBEJDSGLÆDE! - en glad ejerleder og glade medarbejdere gør en positiv forskel!!

Som menneske er vi jo i bund og grund mest glade, når vi har gode relationer til andre og når vi samtidig lykkes med vore opgaver!

Ledere, der evner samarbejde, skaber tillid - uden at være blinde og ukritiske - skaber tillid samt udviser retfærdighed og respektfuld samarbejde, opbygger en SOCIAL KAPITAL - så det handler også om økonomi!

Lyngs Management assisterer:

 • Leder såvel som ansat med at tage ansvar for det PSYKISKE arbejdsmiljø og den SOCIALE kapital.

 • Med at gennemføre den lovpligtige APV

 • Med at tilrettelægge, kortlægge, vurdere og foreslå tiltag til mere ARBEJDSGLÆDE og større SOCIAL kapital ved brug af:
  • Spørgeskemaer (skræddersyet efter behov)

  • Møder/seminarer (½ - 2 dags)

  • Interview / dialog (individ / gruppe)

 Lyngs hjælper med at søge tilskud til forbedring af arbejdsglæden.

Personalehåndbog og politkker

Leder samt ansatte er underlagt en række regler som regulerer samarbejdet. Disse regler, i form af love og overenskomster, skal overholdes.

Interne regler og politikker nedfældes i personalehåndbogen og virker som rammer for godt samarbejdet og sikrer retfærdighed og fairness.

Lyngs Management kan vejlede omkring personalejuridiske spørgsmål men fraskriver sig ansvaret for beslutninger desangående.

Vi har fokus på:

 • arbejdsmiljø

 • overenskomst

 • kontraktudarbejdelsen

 • rettigheder og pligter

 • brugen af advarsler

 Lyngs Managment trækker på kvalificeret personalejuridisk bistand.