Udvikling og træning af teams på InternCAMP

Et stærkt hold omkring ejerlederen er meget afgørende for at ambitionerne om vækst og frihed lykkes. Involvering er forudsætningen for at ejerlederen kan UDDELEGERE.

Lyngs har derfor altid fokus på forventningsafstemning og på at de ansatte "klædes på" til opgaven, så ejerlederen kan aflastes og koncentrere sig om vækst og udvikling af virksomheden. 

På InternCAMP afsættes tid og rum til forventningsafstemning, synliggørelse af missionen, visionen, mål og succeskriterier mm..

En afstemt og afklaret organisation er ganske enkelt forudsætningen for at delegeringen kan lykkes!!

Vi afholder InternCAMP for ejerlederen og ansatte, f.x. fra kl. 12 den ene dag til kl. 12 den anden dag eller fra kl. 08.30 til kl. 20.00 samme dag

Vi arbejder typisk med samarbejde og involvering, samt 

 • Personprofiler / indsigt i egen og andres adfærd og motivationsfaktorer
 • Værdier - egne og virksomhedens
 • Must win battles
 • Strategi og ledelse - Mål og handlingsplaner / delprojekter
 • Succeskriterier - ejerlederens og ansattes
 • Ejerskab og engagement - hvordan skabes det i hele organisationen
 • Konflikthåndtering og kommunikation
 • Opgavefordeling og organisering
 • Funktionsfordelingsplaner
 • Mødestruktur og koordinering
 • Handlings- og fremdriftsplaner

 Lyngs inddrager DiSC profil værktøjer efter behov.