Udvikling og træning af ledergruppen på InternCAMP

Et stærkt hold omkring ejerlederen er meget afgørende for at ambitionerne om vækst og frihed lykkes. Det er forudsætningen for at ejerlederen kan UDDELEGERE.

Lyngs har derfor altid fokus på forventningsafstemning og på at mellemlederne "klædes på" til opgaven, så ejerlederen kan aflastes og koncentrere sig om vækst og udvikling af virksomheden. 

Der skal afsættes tid og rum til forventningsafstemning, synliggørelse af missionen, visionen, mål og succeskriterier mm..

En afstemt og afklaret ledergruppe er ganske enkelt forudsætningen for at delegeringen kan lykkes!!

Vi afholder InternCAMP for ejerlederen og dennes ledere/nøglepersoner, fra kl. 12 den ene dag til kl. 12 den anden dag.

Vi arbejder typisk med:

 • Personprofiler / indsigt i egen og andres adfærd og motivationsfaktorer
 • Værdier - egne og virksomhedens
 • Strategi og ledelse - Mål og handlingsplaner / delprojekter
 • Succeskriterier - ejerlederens og mellemledernes
 • Ejerskab og engagement - hvordan skabes det i hele organisationen
 • Konflikthåndtering og kommunikation
 • Opgavefordeling og organisering
 • Funktionsfordelingsplaner
 • Mødestruktur og koordinering
 • Handlings- og fremdriftsplaner

 Lyngs bruger følgende værktøjer i kraft af egne og samarbejdspartnernes certificeringer:

 • DISC personprofilanalyse, Extended DISC, Discover
 • Belbin™ Teamrolle Koncept
 • Garuda® KompetenceProfil og Garuda® MedarbejderProfil
 • JTI® – Jungiansk Type Indikator