Hos Lyngs Management behandler vi dine data og oplysninger fortroligt, lovligt og rimeligt, tidsbegrænset, formålsafgrænset, korrekt, datamineret samt transparent.

I forbindelse med udførelsen af vores opgave, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Lyngs Management er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang i databeskyttelsesforordningens forstand.

Vi redegør i vore politikker og forretningsbetingelser om:

Hvilke oplysninger om dig behandler vi, og hvor får vi dem fra?

Hvad bruger vi oplysningerne til?

Har vi lov til det?

Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?

Din ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet

Din ret til indsigelse

Mere information om dine rettigheder

Klage til Datatilsynet

Succeskriterier

Lyngs har benhårdt sat sig nogle mål for firmaet's succes:

- Vi lykkes, når vore kunder når deres mål.
- Kunden oplever, at hverdagen glider, og at vi tager hånd om processen og alt 'bøvlet'.
- Vi skal bevisligt leve op til kundernes forventninger og bidrage med målbar værditilvækst gennem vore kompetencer.
- Vore kunder skal opleve, et større overskud, vækst og frihed gennem samarbejdet med os.
- Medarbejderne tager større ansvar, får mere arbejdsglæde og bruger/udvikler deres kompetencer til det yderste.

 Det er sammen med kunden, vi kan diskutere, planlægge og gennemføre den løsning, som er optimal for situationen.