Målgruppen er ejerledede virksomheder med 5 - 250 ansatte!

Lyngs har i snart 30 år samarbejdet med ejerledede virksomheder.

Geografisk dækker vi hele Jylland, Fyn og lidt på Sjælland!

Kontakt Susanne på 23 31 90 19 for referencer.

Læs tre kunders udtalelser, nedenfor:

--------------------------------------

Lejrskov Rengøring APS v/ Lene Ankersborg

Målet blev indfriet.

Lejrskov Rengøring APS fik styrket ledelsesfundamentet gennem målrettet opkvalificering således, at Direktør Lene Ankersborg fik mere tid til ny-salg. Direktør Lene Ankersborg har fokuseret på værdibaseret salg og opkvalificering af lederkompetencer sammen med Lyngs Management.

Er godt tilfreds!

Jeg har fået mere tid til at koncentrere mig om salg, tilbud og kundepleje. I første halvdel af 2013 har Lejrskov Rengøring fået 13 nye erhvervskunder. Et resultat som jeg er særdeles godt tilfreds med.

På CAMPLyngs arbejdede jeg med egen lederfunktion og på intern LederCamp er min ledergruppe blevet godt klædt på til at kunne varetage den daglige drift, så jeg ikke bliver involveret så dybt, ud over rapportering. Vi har haft stort udbytte af at indføre en fast mødestruktur. Det giver ro til koordinering og fordybelse i problemstillingerne.

Gennem fokus på person- og jobprofiler har jeg kunnet udvikle og tilpasse ledergruppen. Et værktøj som fungerer særdeles godt og har givet mig tillid til at kunne uddelegere mange af de opgaver som før gav anledning til, at jeg blev ”flaskehals” og dermed tabte salgs- og vækstmuligheder.

Ud fra den trivselsundersøgelse som Lyngs Management også har foretaget blandt medarbejderne, kan jeg se, at et af mine mål om at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi fastholder og tiltrækker gode medarbejdere, er godt på vej. Vi har ikke ret stor udskiftning blandt personalet og får ofte henvendelser fra nye velkvalificerede ansøgere.

Vi har gennem 12 mdr. arbejdet med:

Kvalitet i ledelse

 • Personlig og ledelsesmæssig udvikling gennem CAMPLyngs® - et ledertræningsforløb med fokus på strategisk ledelse.

 • ”LederCamp” for ledergruppen, med det formål at afstemme forventninger og klarlægge vision, værdier og udviklingstiltag.

 • Udarbejdelse af jobprofiler på nøglemedarbejderne, så der er klarhed om opgaver og ansvar.

 • Situationsbestemt personaleledelse og håndtering af konflikter

 • Ledermøder og -coaching

 • Værktøj til måling af medarbejder + kundetilfredshed

 • Udarbejdelse af grundlag for personalehåndbog

 • Gennemførelse af trivselsundersøgelse

 • Evalueringsprogram/auditering af ledelsens udførte arbejde

Kvalitet i salg

 • Optimering af mer- og nysalg ved at nedbryde salgsprocessen i mindre, men målbare enheder med angivelse af konkrete mål.

 • Optimering af arbejdsprocesser omkring tilbudsgivning således at aftalen med kunden umiddelbart kan medgå som medarbejderens arbejdsbeskrivelse.

 • Optimal brug og styring af opgaver i pipeline, herunder visualisering af fremdrift

Kvalitet i ydelser

 • Større fokus på forventningsafstemning med og opfølgning hos kunde

 • Arbejdsplaner er blevet identiske.

 • Introduktionsprogram for nye medarbejdere med gennemgang af:

  • Arbejdspladsbeskrivelsen, materialer og funktioner

  • Kundehåndtering med fokus på kundens værdier

  • Kvalitetsniveau og værdier hos Lejrskov

Projektet er gennemført i perioden aug. 2012 til aug. 2013 med støtte fra Projekt, ”Power Push” under Væksthus Syddanmark.

-------------------------------------------------- 

System Cleaners A/S v/ Brian Gordon

I System Cleaners A/S er personalet den vigtigste ressource... vi er overbeviste om, at de har og vil få stor betydning for, hvorvidt den stærke og positive udvikling kan fortsætte.

Kunderne er tilfredse og tingene lykkes - når vore medarbejdere har et positivt syn, er loyale, stolte og glade for deres arbejdsplads. Det smitter og kan direkte aflæses på bundlinjen.

 

Jeg kan anbefale et tæt samarbejde med Susanne Lyngs som freelance personalechef. Hun har de hårde og bløde værdier på rette sted og tilbyder os et solidt og billigt alternativt til at ansætte en personalechef.

 

Vi har samarbejdet med Susanne siden 2006 omkring rekruttering, trivselsundersøglese og tiltag så som opbygning af samarbejdsudvalg, ledertræning, ledersparring / coaching.

 

Brian Gordon,

Tidl. Underdirektør

www.systemcleaners.com

 

---------------------------------------------------

Egholm Maksiner A/S, v/ Kim Bach Jensen

Jeg har haft den fornøjelse at samarbejde med Lyngs Management i forbindelse med udviklingen af virksomhedens HR-funktion – et intensivt arbejde i årene 2006 og 2007.

 

Generelt
Egholm Maskiner var på mange områder kommet meget langt i udviklingen af en egentlig HRfunktion. Hos Egholm var det i 2005 sådan, at HR-funktionen blev drevet af viljen og styrken i ledergruppen.
 
Der var udarbejdet skabeloner til MU-samtaler og uddannelsesplaner for alle medarbejdere m.v. Arbejdet med vedligeholdelsen af systemer og fastholdelse af alle ledere til at yde en ensartet arbejdsindsats på HR-området blev større og større. Man havde ikke umiddelbart kompetencerne og ressourcerne til vedligeholdelsen og udviklingen af HR-området. Omvendt synes der ikke at være behov for en fuldtids HR-medarbejder i en virksomhed med ca. 50 ansatte.

Derfor besluttede man, at ansætte en konsulent til udvikling af området. Vi valgte Lyngs Management, bl.a. fordi hun kendte virksomheden fra tidligere projekter, som blev løst til stor tilfredsstillelse for Egholm.

Hvad var opgaverne?

De var mange – store som små, men i det væsentligste kunne de sammenstilles sådan:

 

• Udvikling af HR-politik og personalehåndbog – herunder fastlæggelse af virksomhedskulturen

• Udvikling af MU-samtaler og planlægning heraf

• Udvikling af systemer til kompetenceafdækning og grundlag for nye lønsystemer

• Rekruttering

• Coaching af ledelse og medarbejdere, herunder uddannelsesplaner m.v.

• Udvikling af decideret HR-system (”Egholm-skabelon”)

• Udvikling af en egentlig HR-funktion – herunder opgradering af lønningsbogholder til HRassistent

– denne assistent bruger så Lyngs Management som sparring

 

Hvordan blev opgaverne løst?

Lyngs Management har altid løst opgaverne meget omhyggeligt og specielt under hensyntagen til Egholms virksomhedskultur og forretningsstrategi. Opgaverne blev løst systematisk og med involvering af alle relevante parter hos Egholm. Opgaverne er altid blevet løst til tiden og såfremt der var tidsforskydninger i de enkelte delprojekter, så var det som regel på grund af prioriteringer hos Egholm.

Lyngs Management anvender moderne modeller og teknikker, uden at miste jordforbindelsen. D.v.s., at det har altid været muligt at kommunikere værktøjer, modeller, analyser og resultater videre i hele organisationen hos Egholm.

Udbytte af samarbejdet med Lyngs Management

En stor del af udbyttet vil først komme i årene fremover, da kompetenceafklaringer m.v. udmønter sig i længere uddannelsesplaner m.v. og udbyttet af dette kommer først senere.

 

Konkret har vi dog fået fastholdt udviklingen af følgende:

• En decideret HR-funktion, med egen efteruddannet HR-assistent

• En moderne personalepolitik, som løbende vedligeholdes

• Systemer til kompetenceafklaring og uddannelsesplanlægning

• Systemer til fastholdelse af kvaliteten i MU-samtaler og afviklingen heraf

• Systematisk mulighed for løbende sparring mellem ledere og professionel konsulent

Jeg kan varmt anbefale Lyngs Management, som kompetent sparringspartner til udvikling af HR-funktionen i enhver mindre og mellemstor virksomhed.

Kim Bach Jensen

Controller/direktionsassistent, Samson Agro A/S, Viborg

Tidl. Økonomichef, Egholm Maskiner A/S, Lemvig

September 2007