Tiltrække og Ansætte de bedste

Rekruttering er meget mere og andet end ”blot“ det der står i stillingsannoncen – det handler også om

 • at ansatte er stærke ambassadører for virksomheden, både i og udenfor arbejdstiden
 • at i markedsfører jeres værdier og kultur overfor kunder, leverandører, på sociale medier osv
 • at turde "brande" & synliggøre virksomheden på de forhold der gør i er særligt attraktive.
At ansætte de bedste starter med et "HVORFOR".

Vi starter med at definere værdierne og kulturen inden vi beskriver de arbejdsopgaver den nye kollega skal løse.

I forhold til strategien finde vi de faglige og personlige kompetencer, I har brug for.

Vi udarbejder en klar jobprofil og igangsætter planen for markedsføringen & annoncering. 

Annonceringen sker i vores eller jeres navn men kan også være anonym og ske i vort navn. Alle ansøgninger sendes via mail til Lyngs Management.

Lyngs Management sørger i processen for - helt eller delvist:

 • Jobprofil og jobannoncen virker motiverende for de rigtige kandidater
 • Indrykke annoncen i de medier, der er relevante.
 • Modtage og kvittere for modtagne ansøgninger
 • Gennemlæse og vurdere alle indkomne ansøgninger
 • Udvælge de interessante ansøgere og invitere 4-5 interesserede til orienterende samtale, hvor direktøren kan vælge at være med.
 • Orienterende samtale, hvor grundlaget for videre samtale og test bliver afdækket
 • Test / personprofil (DiSC) inden 2. orienterende samtale
 • 2. orienterende samtale hvor ansøger får tilbagemelding på personprofilen. Direktøren og/eller ansvarlig leder deltager.
 • Evaluere fordele og ulemper hos de kandidater, der er bedst egnede