Tiltrækker og Ansætter, for vore kunder, de bedste!

Rekruttering er meget mere og andet end ”blot“ det, der står i stillingsannoncen – det handler også om

At rekruttering er et stykke prioriteret kvalitetsarbejde for virksomheden, både før, under og efter processen.

At ansætte de bedste starter med et "HVORFOR".

  • Lyngs starter med at definere værdierne og kulturen hos kunden, inden vi beskriver de arbejdsopgaver den nye kollega skal løse.
  • I forhold til strategien, finder vi de faglige og personlige kompetencer, der er brug for.
  • Lyngs udarbejder en klar jobprofil og igangsætter planen for rekrutteringen & annoncering. 
  • Annonceringen sker i Lyngs´ eller kundens navn men kan også være anonym og alene ske i Lyngs´navn.
  • Lyngs Management er dataansvarlig 

Lyngs Management sørger i processen for - helt eller delvist.

  • Direktøren og/eller ansvarlig leder, deltager efter aftale.
  • Jobprofil og jobannoncen udarbejdes og virker motiverende for de rigtige kandidater.
  • Indrykker annoncen i de medier, der er relevante. Typisk Jobindex.dk, LinkedIn, Facebook, mm