Tiltrækker og Ansætter, for vore kunder, de bedste!

Rekruttering er meget mere og andet end ”blot“ det, der står i stillingsannoncen – det handler også om

 • At du som kandidat er sikret i forhold til overholdelse af reglerne i Persondataforordningen.
 • Lyngs´ sikrer kvalificeret beslutningsgrundlag, og anvender person profil analyseværktøj (databehandleraftale på plads med DiSCnordic.dk) samt GDPR sikret rekrutterings- og databaseværktøj (databehandleraftale på plads med HR-skyen.dk).
 • Dine oplysninger bliver delt med den konkrete kundes kontaktpersoner og vil ikke blive delt med andre udenfor kundens virksomhed.
 • Lyngs indsamler kandidatens ansøgning, cv og bilag som almindelige personoplysninger samt oplysninger om kompetence- og erhvervsbaggrund, resultat af person profil, samt fødselsdato.
 • Kandidater må ikke må oplyse os om personfølsomme data, som fx fulde cpr. nr., helbredsoplysninger, etnisk oprindelse, politisk overbevisning eller lignende, da disse oplysninger ikke er relevante i denne sammenhæng.
 • Er du ansøger til job hos Lyngs eller hos én af Lyngs´ kunder, anvender vi dine Personoplysninger til at sikre en korrekt rekrutteringsproces nødvendigt for at i kan opfylde vores del af aftalen.
 • Alle ansøgninger, cvér og andre personhenføres data slettes automatisk efter afsluttet rekrutteringsproces og senest 6 månder efter modtaget ansøgning.
 • At kunden markedsfører sine værdier og kultur overfor kandidater, kunder, leverandører, på sociale medier osv.
 • At kunden "brander" & synliggør de forhold, der gør samarbejdet er særligt attraktivt.
 • At rekruttering er et stykke prioriteret kvalitetsarbejde for virksomheden, både før, under og efter processen.
At ansætte de bedste starter med et "HVORFOR".
 • Lyngs starter med at definere værdierne og kulturen hos kunden, inden vi beskriver de arbejdsopgaver den nye kollega skal løse.
 • I forhold til strategien, finder vi de faglige og personlige kompetencer, der er brug for.
 • Lyngs udarbejder en klar jobprofil og igangsætter planen for rekrutteringen & annoncering. 
 • Annonceringen sker i Lyngs´ eller kundens navn men kan også være anonym og alene ske i Lyngs´navn.
 • Alle ansøgninger sendes via HR-Skyen.dk til Lyngs Management.

Lyngs Management sørger i processen for - helt eller delvist.

 • Direktøren og/eller ansvarlig leder, deltager efter aftale.
 • Jobprofil og jobannoncen udarbejdes og virker motiverende for de rigtige kandidater.
 • Indrykker annoncen i de medier, der er relevante. Typisk Jobindex.dk, LinkedIn, Facebook, mm
 • Modtager og kvitterer for modtagne ansøgninger (databehandleraftale med HR-skyen)
 • Gennemlæser og vurderer alle indkomne ansøgninger
 • Udvælger de bedst kvalificerede ansøgere og inviterer 3-4 interesserede til orienterende samtale.
 • Orienterende samtale, hvor grundlaget for videre samtale og test bliver afdækket
 • Casearbejde som kompetencevurderingsredskab kan inddrages
 • Test / personprofil (databehandleraftale med DiSCnordic.dk) inden 2. orienterende samtale
 • 2. orienterende samtale hvor ansøger får tilbagemelding på personprofilen. 
 • Evaluerer fordele og ulemper hos de kandidater, der er bedst egnede
 • Alle ansøgninger, cvér og andre personhenføres data slettes automatisk efter afsluttet rekrutteringsproces og senest 6 månder efter modtaget ansøgning.