Kompetencekortlægning og -udvikling med effekt!

Kompetenceniveauet skal følge med virksomhedens vækst og udvikling. Det skaber virksomhedens kultur og produktivitet.

Det kræver fokus, struktur, tid og vedholdenhed når ansattes individuelle kompetencer skal kortlægges og udvikles. Lyngs styrer jer gennem denne proces uden "bøvl" med effekt!

Med et kompetencekort og plan for udvikling får i:
  • Et værktøj til at udnytte potentialet
  • En GAP-analyser, der viser behovet for kompetencer i forhold til strategierne
  • Fagligt stolte og kompetente medarbejder
  • Fleksibilitet med den rette fordeling af medarbejdere på konkrete opgaver
  • MUS o.lign. der har fokus på Udvikling af kompetencer
  • Øget tiltrækningskraft ved at investere i de ansattes "ansættelighed" og markedsværdi!
Fordelagtig finansiering

Lyngs har overblik over, hvilke kursusydelser (bl.a. AMU-, akademi- og diplomuddannelser m.m.) det offentlige uddannelsessystem kan tilbyde, herunder også hvilke fordelagtige finansieringsformer der findes.

Lyngs er parat til at hjælpe dig med dette:

* Kompetencebehov kortlægges

* Kompetencebehov afklares

* Uddannelses- & træningsaftaler og planer igangsættes

- MUS / GRUS / LUS tilpasses og gennemføres

- Mini CAMPs og interne kurser afholdes

- Sidemandsoplæring og videndeling sættes i system

- Coaching til personlige og faglige udfordringer

- Kvalitets- og effektsikring af ALLE kompetencetiltagene