Afvikler et samarbejde med værdighed

Uanset årsagen vil parterne være følelelsesmæssige påvirket af en afvikling af et samarbejde.

Lyngs bistår i processen, så det sker værdigt og korrekt - det skylder I jer selv og de andre..

Opgaven kræver fokus på både det etiske og juridiske aspekter. Lyngs kan bistå jer med:

  • Samtaler og vurderinger af situationen sammen med leder
  • Præcisering af regler og love på området
  • Bistå med praktisk forberedelse og gennemførelse af opsigelsen
  • Træning og coaching af leder i den nødvendige samtale
  • Hjælp til opsagt jobsøgning og identifikation af potentialer