Skaber arbejdsglæde og godt arbejdsmiljø

- så du kan fastholde medarbejderne.

Lyngs kan hjælpe med:

 • Iværksætning af træning og støtte, med fokus på behov- og  forventningsafstemning samt kortlægning af de faglige og personlige kompetencer.
 •  
 • Coaching, med fokus på optimal arbejdsglæde for leder og medarbejder.
 • Personalehåndbog, med fokus på fastlæggelse af retningslinjer til håndtering af personale og ledelse.
 • Samtaleværktøjer, med fokus på design og etablering af mødestruktur, effektive MUS, LUS, GRUS, 1:1 møder, afdelingsmøder mm.
 • Trivselsmåling og ArbejdsPladsVurdering og - udvikling, med fokus på psykisk arbejdsmiljøg samt Social Kapital (Styrker relationer samt niveauet af Tillid, følelsen af Refærdighed og evnen til Samarbejde).
 • Stress- og konflikthåndtering, med fokus på mæling, forebyggelse og omsorg for den enkeltes og parternes situation.
 • Fastholdelsesplaner, med fokus på sygdom, 3. alder mm, herunder opfølgning på tiltag.
 • Kompetenceafklaring og udvikling, med fokus på at kortlægge de nuværende og fremtidig behov samt på udviklingstiltag ud fra identificerede GAB. 
 • Uddannelsesplaner, med fokus på personlig og faglig udvikling og muligheder for tilskud til den enkelte og virksomheden.
 • Temadage, med fokus på tillid, kommunikation, aktiv lytning, salg, forhandling, coaching, stress og konflikthåndtering.