Tiltrækker og ansætter, den bedste kandidat.

Lyngs udfører rekruttering, som et stykke prioriteret kvalitetsarbejde for virksomheden, både før, under og efter ansættelsen.

Lyngs fungerer som virksomhedens dataansvarlige og professionelle rekrutteringskonsulent.

Processen starter med et "HVORFOR" efterfulgt af et "HVORDAN"

Lyngs kan tilbyde at:

 • Konkretiserer værdierne og kulturen for at sikre en motiverende rekrutteringsproces.
 • Beskriver de arbejdsopgaver den nye kollega skal løse nu og i nærmeste fremtid.
 • Kortlægger de faglige og personlige kompetencer, der er brug for på kort og lidt længere sigt.
 • Udarbejder en klar jobprofil og igangsætter annonceringen.
 • Annonceringen sker i Lyngs´ eller kundens navn men kan også være anonym og alene ske i Lyngs´navn.
 • Indrykke annoncen i de medier, der er relevante. Typisk Jobindex.dk, LinkedIn, Facebook, mm.
 • Være dataansvarlig og benytte GDPR sikret system (HR-ON) for modtagelse af og administration af ansøgninger.
 • Analysere og udvælge kandidater i samarbejde med leder og indkalde til orienterende samtaler. Typisk 2-3 samtaler.
 • Facilitere mødet med kandidaterne og sikre valid dataindsamling på og efter mødet.
 • Gennemføre Person Profil test samt kognative færdighedstest sammen med udvalgte kandidater. Typiske er: Everything DiSC, Adapt GRT, 15FQ+. Lyngs giver altid personlig tilbagemelding til kandidaten.
 • Kvalificerer sammen med lederen beslutningsgrundlaget med anbefalinger og referencer.
 • Bistår med input til kontraktudformning samt med udarbejdelse af introduktionsplan, herunder nødvendig træning og oplæring.
 • Gennemfører sammen med leder, opfølgningssamtale efter 2-3 måneders ansættelse, herunder tilretter jobbeskrivelsen.