Kompetenceudvikler med personlig, økonomisk og strategisk effekt!

Kompetenceniveauet skal følge med virksomhedens forretningsstrategi og krav til vækst og udvikling, I ISO standarden, stilles der direkte krav om dokumentation af den kompetente virksomhed.

Lyngs bistår med struktur, kortlægning og udvikling af ansattes individuelle, afdelingens og hele organisationens kompetencer. 

Lyngs indgår som projektleder og bistår - sammen med lederne -  med:
  • Identifikation af arbejdsopgaver, krav til kompetencer (kvalitativt og nominelt), kortlægning af kompetencenivau samt GAB, der viser behovet for udvikling af nye kompetencer.
  • Fremstilling af digital kompetencematrix, så den er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov for overblik.
  • Sparre med ledelsen omkring strategisk kompetenceudvikling samt fastholdelse af fremdrift.
  • Vejlede omkring valg af kurser (bl.a. AMU-, akademi- og diplomuddannelser m.m.) herunder også hvilke finansieringsformer der findes.
  • Iværksætte transfer af viden samt kvalitets- og effeksikre  ALLE kompetencetiltagene.