GDPR

Hos Lyngs Management behandler vi dine data og oplysninger fortroligt, lovligt og rimeligt, tidsbegrænset, formålsafgrænset, korrekt, datamineret samt transparent.

Lyngs Management er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

I forbindelse med udførelsen af vores opgaver, indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, fordi vi ikke foretager regelmæssig og systematisk overvågning af personer i stort omfang i databeskyttelsesforordningens forstand.

Vi redegør i vore politikker og forretningsbetingelser om:

  • Hvilke oplysninger om dig behandler vi, og hvor får vi dem fra?
  • Hvad bruger vi oplysningerne til?
  • Har vi lov til det?
  • Hvor længe opbevarer vi personoplysningerne om dig?
  • Din ret til at tilbagekalde et samtykke, indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og dataportabilitet
  • Din ret til indsigelse
  • Mere information om dine rettigheder
  • Klage til Datatilsynet

Find Persondatapolitikken her

Find Rekrutteringspolitikken her

Arbejdsmetoder

Lyngs tilbyder altid et gratis besøg, hvor vi drøfter jeres situation og behov. Alle forretningsaftaler og -betingelser indgås skriftligt, så begge parter får afstemt deres forventninger. I forløbet vil der blive lagt vægt på løbende afrapportering således, at virksomhedens ledelse kender til opgavens fremdrift og resultater.

Der indgås en fastpris aftale og afregnes pr. time eller pr. dag. Virksomheden faktureres kun for forbrugt tid.

Processen aftales med ledelsen.

Vi tiltræder med kort varsel og kan opsiges med kort varsel.