HR giver leder og ansat mere tid, overskud og arbejdsglæde.

Lyngs udfører HR opgaver på et professionelt plan og tilfører kvalitet i udførelsen af HR opgaverne.

Der udarbejdes altid et specificeret tilbud og aftalegrundlag.

Lyngs sikrer en enkel og fleksibel samarbejdsmodel.

Kontakt Lyngs for uforpligtende tilbud.

 Se samarbejdsmodeller nedenfor:

Basis: 

For virksomheder, der ønsker at have en fast aftale.

Lyngs arbejder ude hos virksomheden samt på eget kontor, via Teams, telefon og mail.

Lyngs er fleksible og til rådighed, når behovet er der.

Der afregnes efter klippekort og med fast pris pr. år.

Plus:

For virksomheder der ønsker, at Lyngs etablerer en HR funktion i virksomheden.

Det betyder, at Lyngs deltager i både det personalestrategiske arbejde og i alt det praktiske.

Lyngs  kommer fast på virksomheden og/eller arbejder hjemme via Teams mm, en eller flere dage om ugen.

Der fastlægges en HR strategi og der indgås en rammeaftale på minimum 20 dage/år.

Der afregnes med en fast dagspris.

Ad hoc: 

Lyngs hjælper også med enkeltstående, afgrænsede opgaver, når der er brug for det. 

Der afregnes pr. time.

Betingelser

(uddrag af forretningsbetingelserne)

Aftalesummen er inkl. transporttid fra Kolding til kunden samt alle offentlige afgifter mm. – dog undtaget moms samt kørepenge, som afregnes efter statens takser samt udgifter til evt. hotelovernatning. Brug af f.x. personprofil o.lign. kan tilkøbes efter aftale.

Honoraret forfalder til betaling den 15. i måneden opgjort efter forbrug og til og med den 1. i forudgående måned. Faktura sendes som PDFfil pr. mail til nærmere angivet mail adresse. Lyngs´ almindelige forretningsbetingeler er gældende og vedlægges alle tilbud.

vector-arrow250px.png