Egholm Maskiner A/S, v/ Kim Bach Jensen

2006-2007

Jeg har haft den fornøjelse at samarbejde med Lyngs Management i forbindelse med udviklingen af virksomhedens HR-funktion – et intensivt arbejde i årene 2006 og 2007.

Generelt

Egholm Maskiner var på mange områder kommet meget langt i udviklingen af en egentlig HRfunktion. Hos Egholm var det i 2005 sådan, at HR-funktionen blev drevet af viljen og styrken i ledergruppen.

Der var udarbejdet skabeloner til MU-samtaler og uddannelsesplaner for alle medarbejdere m.v. Arbejdet med vedligeholdelsen af systemer og fastholdelse af alle ledere til at yde en ensartet arbejdsindsats på HR-området blev større og større. Man havde ikke umiddelbart kompetencerne og ressourcerne til vedligeholdelsen og udviklingen af HR-området. Omvendt synes der ikke at være behov for en fuldtids HR-medarbejder i en virksomhed med ca. 50 ansatte.

Derfor besluttede man at ansætte en konsulent til udvikling af området. Vi valgte Lyngs Management, bl.a. fordi hun kendte virksomheden fra tidligere projekter, som blev løst til stor tilfredsstillelse for Egholm.

Hvad var opgaverne?

De var mange – store som små, men i det væsentligste kunne de sammenstilles sådan:

• Udvikling af HR-politik og personalehåndbog – herunder fastlæggelse af virksomhedskulturen

• Udvikling af MU-samtaler og planlægning heraf

• Udvikling af systemer til kompetenceafdækning og grundlag for nye lønsystemer

• Rekruttering

• Coaching af ledelse og medarbejdere, herunder uddannelsesplaner m.v.

• Udvikling af decideret HR-system (”Egholm-skabelon”)

• Udvikling af en egentlig HR-funktion – herunder opgradering af lønningsbogholder til HRassistent

– denne assistent bruger så Lyngs Management som sparring

Hvordan blev opgaverne løst?

Lyngs Management har altid løst opgaverne meget omhyggeligt og specielt under hensyntagen til Egholms virksomhedskultur og forretningsstrategi. Opgaverne blev løst systematisk og med involvering af alle relevante parter hos Egholm. Opgaverne er altid blevet løst til tiden og såfremt der var tidsforskydninger i de enkelte delprojekter, så var det som regel på grund af prioriteringer hos Egholm.

Lyngs Management anvender moderne modeller og teknikker, uden at miste jordforbindelsen. D.v.s., at det har altid været muligt at kommunikere værktøjer, modeller, analyser og resultater videre i hele organisationen hos Egholm.