Lejrskov Rengøring APS v/ Lene Ankersborg

2013-2015

Målet blev indfriet.

Lejrskov Rengøring APS fik styrket ledelsesfundamentet gennem målrettet opkvalificering således, at Direktør Lene Ankersborg fik mere tid til ny-salg. Direktør Lene Ankersborg har fokuseret på værdibaseret salg og opkvalificering af lederkompetencer sammen med Lyngs Management.

Er godt tilfreds!

Jeg har fået mere tid til at koncentrere mig om salg, tilbud og kundepleje. I første halvdel af 2013 har Lejrskov Rengøring fået 13 nye erhvervskunder. Et resultat som jeg er særdeles godt tilfreds med.

På CAMPLyngs arbejdede jeg med egen lederfunktion og på intern LederCamp er min ledergruppe blevet godt klædt på til at kunne varetage den daglige drift, så jeg ikke bliver involveret så dybt, ud over rapportering. Vi har haft stort udbytte af at indføre en fast mødestruktur. Det giver ro til koordinering og fordybelse i problemstillingerne.

Gennem fokus på person- og jobprofiler har jeg kunnet udvikle og tilpasse ledergruppen. Et værktøj som fungerer særdeles godt og har givet mig tillid til at kunne uddelegere mange af de opgaver som før gav anledning til, at jeg blev ”flaskehals” og dermed tabte salgs- og vækstmuligheder.

Ud fra den trivselsundersøgelse som Lyngs Management også har foretaget blandt medarbejderne, kan jeg se, at et af mine mål om at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi fastholder og tiltrækker gode medarbejdere, er godt på vej. Vi har ikke ret stor udskiftning blandt personalet og får ofte henvendelser fra nye velkvalificerede ansøgere.

Vi har gennem 12 mdr. arbejdet med:

Kvalitet i ledelse

 • Personlig og ledelsesmæssig udvikling gennem CAMPLyngs® - et ledertræningsforløb med fokus på strategisk ledelse.
 • ”LederCamp” for ledergruppen, med det formål at afstemme forventninger og klarlægge vision, værdier og udviklingstiltag.
 • Udarbejdelse af jobprofiler på nøglemedarbejderne, så der er klarhed om opgaver og ansvar.
 • Situationsbestemt personaleledelse og håndtering af konflikter
 • Ledermøder og -coaching
 • Værktøj til måling af medarbejder + kundetilfredshed
 • Udarbejdelse af grundlag for personalehåndbog
 • Gennemførelse af trivselsundersøgelse
 • Evalueringsprogram/auditering af ledelsens udførte arbejde

Kvalitet i salg

 • Optimering af mer- og nysalg ved at nedbryde salgsprocessen i mindre, men målbare enheder med angivelse af konkrete mål.
 • Optimering af arbejdsprocesser omkring tilbudsgivning således at aftalen med kunden umiddelbart kan medgå som medarbejderens arbejdsbeskrivelse.
 • Optimal brug og styring af opgaver i pipeline, herunder visualisering af fremdrift

Kvalitet i ydelser

 • Større fokus på forventningsafstemning med og opfølgning hos kunde
 • Arbejdsplaner er blevet identiske.
 • Introduktionsprogram for nye medarbejdere med gennemgang af:
  • Arbejdspladsbeskrivelsen, materialer og funktioner
  • Kundehåndtering med fokus på kundens værdier
  • Kvalitetsniveau og værdier hos Lejrskov

Projektet er gennemført i perioden aug. 2012 til aug. 2013 med støtte fra Projekt, ”Power Push” under Væksthus Syddanmark.